Sander Wiersma maakt tekeningen en aquarellen waarin de thema’s kwetsbaarheid en seksualiteit vaak centraal staan. De vraag wat mannelijkheid inhoudt blijft hem fascineren. Wanneer wordt iets mannelijk gevonden en wanneer vrouwelijk? Wiersma schept een eigen wereld van kwetsbare figuren die soms willen shockeren maar vaker nog bekeken en bewonderd willen worden.

Celebrating Sexual and Gender Diversity

We leven in een land waar we vrij kunnen zijn en onszelf kunnen uitdrukken hoe we willen. Deze vrijheid lijkt steeds meer onder druk te staan. Je hoeft alleen maar naar de ontwikkelingen rondom het inperken van LGBT rechten in landen als Rusland te kijken om te zien hoe broos deze vrijheid is. Hopelijk kunnen we onze verworven vrijheden behouden door seksuele en genderkwesties bespreekbaar te maken en te zorgen dat deze thematiek niet in de taboesfeer raakt.

De afgebeelde figuren in de tentoonstelling zijn krachtig en kwetsbaar tegelijk, expressief of juist heel ingetogen. In de kunst is alles veroorloofd. Deze diversiteit zou in onze maatschappij ook een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Met de gekozen werken wil ik binnen de expositie deze diversiteit vieren.

01_100x80cm   Pasfoto_Sander_Wiersma