1: Het is mooi om het leven te vieren, en daar horen de verschillen bij. Het gaat om de liefde en om vrijheid.
2: De foto’s die ik tentoonstel komen uit mijn boek Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen. Zij laten de LHBT ouderen zien in hun
kracht en in hun diversiteit. Momenteel werk ik aan een boek over transgender ouderen.

Eveline 5 091.013 StormachtigStil_Omslag_WT.indd